ความสามารถในการที่จะผนวกความรู้ด้านธุรกิจให้เข้ากับการทำงาน

สร้างความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการเติบโตแก่ธุรกิจ

23 Jun

การเลือกบริการการจดโดเมนให้กับธุรกิจของคุณ

Posted in ธุรกิจ on 23.06.14 by Merlyn

4

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บหนึ่งคือ โดเมน ที่เปรียบเสมือนชื่อของเรา หลายๆ คนให้ความสำคัญกับชื่อ แต่ลืมให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของโดเมน ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่ยุ่งยากตามมาสิ่งที่ควรรู้ก่อนจดโดเมนควรคัดสรรเลือกชื่อโดเมนก่อนตัดสินใจจดชื่อโดเมนค่ะ เพราะเมื่อ จดชื่อโดเมนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนที่จดไปแล้วได้ ต้องจดใหม่ ก็คือเสียเงินจดโดเมนเพิ่มอีก 1 โดเมน เลือกผู้ให้บริการจดโดเมนที่เชื่อถือได้ เพราะผู้ดูแลโดเมนให้คุณจะต้องเป็นผู้ต่ออายุโดเมนให้เมื่อโดเมนหมดอายุ นอกจากนี้ เค้ายังสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขโดเมนของคุณได้เช่นกัน ผู้ให้บริการควรจดชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อคุณเป็นเจ้าของโดเมน 100% ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถจัดการโดเมนของคุณเองได้ ซึ่งอาจเกิดปัญหา เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนของคุณเป็นเจ้าอื่นค่ะ (การเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมน ก็คือ การย้ายโดเมน หรือ Transfer Domain) ทั้งนี้ คุณควรเก็บ Username และ Password สำหรับโดเมนไว้เป็นความลับ หากคุณจ้างผู้อื่นทำเว็บไซต์ ให้แค่ Username และ Password สำหรับ FTP ก็พอในการจดโดเมน ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของโดเมนคือ ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแนะนำให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนค่ะ หากคุณต้องการทราบว่า เจ้าของโดเมนคือใคร สามารถเช็คได้ หากคุณเป็นเจ้าของโดเมนแล้ว และไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ สามารถแจ้งผู้ให้บริการให้ปกปิดข้อมูลส่วนนี้ได้

การต่ออายุโดเมนโดยปกติจะมี อีเมลแจ้งก่อนโดเมนจะหมดอายุประมาณ 45 วัน ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของโดเมน ควรหมั่นเช็คอีเมล หรือ อีเมลที่ใช้สำหรับสมัครจดโดเมนนั้น ควรเป็นอีเมลที่ใช้อยู่ประจำ เพื่อที่จะไม่พลาดการต่ออายุโดเมน โดยการต่ออายุโดเมน ควรแจ้งไปยังผู้ให้บริการที่ดูแลให้ต่ออายุโดเมนให้ หากคุณพลาดต่ออายุโดเมน สามารถต่ออายุได้ภายใน 45 วันหลังจากวันหมดอายุ หากเกินนั้นบางโดเมนอาจถูกลบ กลับมาให้ทำการจดโดเมนใหม่ได้ แต่ส่วนใหญ่จะถูกผู้ให้บริการขายโดเมนซื้อไว้ ถ้าต้องการซื้อคืน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงแนะนำว่า อย่าปล่อยให้โดเมนหมดอายุดีที่สุด

tags:

Comments Off

28 May

ธุรกิจและเว็บไซต์สำหรับจดทะเบียนโดเมนเนมให้กับลูกค้า

Posted in ธุรกิจ on 28.05.14 by Merlyn

ปัจจุบันการมีการใช้งานผ่านอินเตอร์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีธุรกิจค้าขายผ่านหน้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม มีฟังชั่นการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆ และจะต้องให้ตัวเว็บไซต์มีการแสดงผลที่รวดเร็วเพื่อไม่ให้ผู้ใช้รอนานซึ่งหากเกิดกรณีอย่างนี้อาจจะสูญเสียลูกค้าไปได้

สำหรับธุรกิจการออกแบบเว็บไซต์ นั้นได้มีบริษัทที่มีการรับออกแบบเว็บไซต์ต่างๆมากมายซึ่งอาจจะต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นก่อน อย่างเช่น ต้องดูตัวอย่างการออกแบบเว็บไซต์ที่ผ่านมา อาจจะต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการต่างๆด้วย ถ้าเป็นบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆอาจจะต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการหรือสัมพันธ์กับองค์กรนั้นๆ ซึ่งราคาค่อนข้างจะสูง แต่ถ้าหากต้องการที่จะขายของออนไลน์หรือสิ้นค้าทั่วไป สามารถที่จะเลือกใช้เว็บไซต์ที่เป็นเว็บสำเร็จรูปจะดีกว่าเพราะค่าใช้จ่ายไม่สูง

นอกจากมีการสร้างเว็บไซต์แล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเว็บไซต์จะต้องมีโดเมนเนม

บริการจดโดเมนเนมนั้นเป็นบริการจดโดเมนเนมให้กับทางลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเป็นระบบทางเลือกใหม่ที่ประหยัดกว่าสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องยุ่งยากในการจดหรือชำระค่าใช้จ่ายเองให้ยุ่งยาก ซึ่งยังช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจได้อย่างง่ายดาย สำหรับการตั้งชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตนได้ โดเมนเนมมีความสำคัญเปรียบเสมือนชื่อของเจ้าของสินค้าหรือชื่อบริษัท เนื่องจากในโลกออนไลน์ ลูกค้าจะไม่จดจำชื่อเจ้าของสินค้าหรือชื่อบริษัทแต่จะใช้โดเมนเนมในการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์

สำหรับการจดโดเมนเนมจะมีค่าบริการรายปี ขึ้นกับผู้ให้บริการ เมื่อจดทะเบียนแล้วผู้จดจะได้เป็นเจ้าของโดเมนเนมและสามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นภายหลังได้

จะเห็นได้ว่าการเลือกชื่อโดเมนเนมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ใช้จะจดจำชื่อแล้วไปค้นหา รวมทั้งการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามเป็นที่ดึงดูดผู้ใช้ และการใช้งานที่ง่ายไม่ว่าจะติดต่อสอบถาม การสั่งสินค้า หรือแม้กระทั่งการชำระค่าบริการ ล้วนเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

tags: ,

Comments Off

29 Apr

การดำเนินวิธีการสร้างเว็บไซต์ไว้ตรงกับชื่อโดเมนเนมบริการจดโดเมน

Posted in ธุรกิจ on 29.04.14 by Merlyn

การดำเนินวิธีการสร้างเว็บไซต์ไว้ตรงกับชื่อโดเมนเนมบริการจดโดเมน

ชื่อโดเมน ก็เปรียบเสมือน ชื่อบริษัท ชื่อร้านค้า ชื่อยี่ห้อ ที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจ หรือการสร้างแนวทางความคิด การขาย การสร้างยี่ห้อ ทุกๆ อย่างล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับชื่อ ในระบบโลกออนไลน์ ชื่อดังกล่าว ก็คือ โดเมนเนม นั่นเอง สำหรับ โดเมน ในระบบสากลที่เป็นที่นิยม และได้รับการยอมรับอย่างมาก ก็คือ .com (ดอทคอม) .net (ดอทเน็ต) .org (ดอทอ๊อก) ซึ่งแต่ก่อนนามสกุลของโดเมน มีไว้เพื่อแยกแยะประเภทของเว็บไซต์ เพื่อให้ระบบสามารถจัดเก็บเว็บไซต์ได้เป็นหมวดหมู่ แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อก่อนการจดทะเบียนโดเมนเนมนั้น ไม่ได้มีการตรวจสอบ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เว็บไซต์ที่กำลังจะจัดทำขึ้นมานั้นเป็นเว็บไซต์ประเภทใด

บางคนอาจจะจดโดเมน .org ที่เป็นนามสกุลสำหรับเว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร แต่กลับไปทำการค้า ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามที่ชัดเจนจากองค์กรที่เป็นผู้รับรองการจดทะเบียนโดเมนอย่าง ICANN ด้วยสาเหตุที่ไม่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ประเภทต่าง ๆ ว่าได้ดำเนินวิธีการสร้างเว็บไซต์ไว้ตรงกับชื่อโดเมนเนมที่ได้จดทะเบียนหรือไม่ จึงเป็นเหตุในการจดทะเบียนโดเมนในปัจจุบัน มีผู้จดเพื่อแสวงหาผลกำไร มีผู้จดทะเบียนโดเมนไว้เก็งกำไร มีผู้จดทะเบียนโดเมนไว้ขายต่อ บางคนจดมาก็ไม่ใช้ทำเว็บไซต์ก็มี โดเมนเนมชื่อดี ๆ จึงมักจะถูกจองเอาไว้แล้ว ทั้งนี้ทาง ICANN เองก็ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าว และได้มีการอนุมัตินามสกุลใหม่ ๆ ของโดเมนเนมออกมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น .info (ดอทอินโฟ) .us (ดอทยูเอส) .biz (ดอทบิส) .ws (ดอทดับบลิวเอส) ซึ่งทาง ICANN ก็ได้วางประเภทของเว็บไซต์ที่จะใช้งานภายใต้นามสกุลต่าง ๆ ไว้ชัดเจน ที่เหลือก็คือเรื่องของจรรยาบรรณในการจัดทำเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บไซต์ ว่าจะทำเว็บไซต์ได้สอดคล้องกับชื่อโดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ ความหมายโดยย่อของชื่อโดเมนนามสกุลต่าง ๆ

.com หมายถึง commercial หรือโดเมนเนมที่เป็นเรื่องของการค้าขาย
.net หมายถึง internet หรือโดเมนเนมที่เป็นเรื่องของ Internet
.org หมายถึง organization หรือ โดเมนเนมที่เป็นเรื่องขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
.info หมายถึง information หรือ โดเมนเนมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลสารสนเทศ
.us หมายถึง unitedstate หรือ โดเมนเนมที่เป็นเว็บไซต์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
.biz หมายถึง business หรือ โดเมนเนมที่เป็นเรื่องของธุรกิจ
.ws หมายถึง website หรือ โดเมนเนมที่เป็นเรื่องของเว็บไซต์

การจดทะเบียนโดเมนใด ๆ ควรจะจดตรงกับผู้ให้บริการที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจาก ICANN ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการรับจดทะเบียนโดเมน จะเป็น Reseller หรือ Distributor ของทางต่างประเทศอีกที ซึ่งก็มีความสามารถในการจดทะเบียนโดเมน โดยได้รับการรับรองโดยตรงจาก ICANN เช่นกัน

tags: ,

Comments Off

26 Mar

ธุรกิจการให้บริการจดโดเมน ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรง และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้กับธุรกิจคุณ

Posted in ธุรกิจ on 26.03.14 by Merlyn

ในปัจจุบันที่สังคมออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์สื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับการเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสารออนไลน์ได้ด้วยปลายนิ้ว การมีเว็บไซต์จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วอย่างมาก ธุรกิจหากตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์แล้ว สิ่งแรกที่ควรตัดสินใจคือการเลือกชื่อโดเมน ซึ่งหากเปรียบกับโลกในความเป็นจริงแล้ว ชื่อโดเมนก็คือชื่อของธุรกิจนั้นเอง ชื่อโดเมนจึงเปรียบได้กับแบรนด์ของสินค้าหรือธุรกิจ การเลือกชื่อโดเมนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

ต่อมาก็เรื่องของการเว็บไซต์ เพื่อมาช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ การออกแบบเว็บไซต์ ให้ตรงใจธุรกิจของคุณ และช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีกว่าให้ธุรกิจคุณ ไม่ว่าจะในรูปแบบบริษัท หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลทั่วไป ที่อยากมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา จำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์ที่ ถูกดีไซน์ให้ตรงกับธุรกิจหรือบริการมากที่สุด แต่บางองค์กรไม่มีบุคลากร หรือไม่มีเวลาที่จะมาดีไซน์เอง ทางเราเล็งเห็นถึงปัญหาของลูกค้า จึงได้สร้างทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์โดยตรงในการ รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ มาบริการธุรกิจคุณ

ออกแบบเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่สำคัญของตัวเองให้ดีที่สุด นั่นคือการเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ทุกขนาด ตั้งแต่เล็กไปจนถึงแบรนด์ใหญ่โต หากคุณกำลังคิดที่จะมีเว็บไซต์ไว้เสริมแรงให้ธุรกิจ หรือกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบเว็บไซต์ ส่วนประกอบในบทความนี้ จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะทำให้คุณได้เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการทำเว็บไซต์ค่ะ

1. ช่วยให้ผู้ใช้ได้สิ่งที่ต้องการ มีการออกแบบเว็บซึ่งใส่ใจในเรื่องของการใช้งาน รูปแบบของเว็บ ควรจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับสิ่งที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้กลับเข้ามาใช้บริการในเว็บบ่อยๆ โฮมเพจของเว็บไซต์มีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้งานตัดสินใจที่จะเข้าไปดูข้อมูลส่วนต่างๆต่อไป หรือคลิกปิดเว็บไซต์ โฮมเพจควรมีการจัดหมวดหมู่ประเภทข้อมูลให้ค้นหาง่าย

2. แสดงถึงจุดประสงค์และหน้าที่ของเว็บอย่างชัดเจน ควรวางแผนให้ดีตั้งแต่ก่อนการสร้างเว็บไซต์ เช่นเว็บไซต์นี้มีเพื่อจำหน่ายสินค้า เป็นเว็บ e-commerce หรือ มีไว้เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการ หรือมีไว้เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างลูกค้าและผู้ขาย เป็นต้น ผู้เข้าขมเว็บควรทราบได้ในทันทีถึงสิ่งที่เว็บไซต์ต้องการนำเสนอหรือบริการที่เว็บไซต์มอบให้

3. เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานสากล เว็บไซต์มีระบบการใช้งานที่ใกล้เคียงกับเว็บอื่นทั่วๆไป ควรสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานแล้วตรงกับความคาดคิดของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งานได้ทันที การเชื่อมโยงไปส่วนต่างๆของเว็บไม่ควรมีความสลับซับซ้อนและผิดความคาดหมายของผู้ใช้

4. แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เว็บเพจแต่ละหน้าควรจะปรากฎผลข้อมูลขึ้นมาบนจออย่างรวดเร็ว ต้องหาจุดที่เหมาะสมระหว่างจำนวนของสิ่งที่จะใส่ลงไปในเว็บไซต์กับระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องรอ

5. แสดงผลได้ดีในอุปกรณ์ที่ต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ เบราเซอร์ต่างชนิดกัน หรือกี่เรียกว่าการสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive layout หมายถึงการอกกแบบเว็บไซต์แบบเดียวที่จะทำให้เว็บนั้นใช้งานได้ในทุกสิ่งแวดล้อม การออกแบบการใช้งานจะต้องปรับเปลี่ยนไปในแต่ละอุปกรณ์ เช่น เพิ่มขนาดปุ่มกดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือ

6. มีสไตล์ มีความสวยงาม นอกจากการออกแบบระบบ โปรแกรมต่างๆในเว็บไซต์แล้ว คุณไม่ควรเพิกเฉยต่อดีไซน์ของเว็บไซต์เช่นเดียวกัน ดีไซน์ที่สวยงาม น่าอ่านจะทำให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และดูทันสมัย

เพราะฉะนั้นแล้วเว็บไซต์ที่ดีนำไปสู่ยอดขายที่ดี ส่วนประกอบสำคัญของเว็บไซต์ที่ดีและมีคุณภาพที่ไม่ควรมองข้ามคือ มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเว็บไซต์มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ในการทำธุรกิจ ก็จะช่วยดึงยอดขายที่จะตามมาในอนาคต

tags: ,

Comments Off

11 Feb

ผลกระทบอะไรบ้างที่จะเกิดกับธุรกิจไทยและจะออกมาในรูปแบบใด

Posted in Uncategorized, ธุรกิจ on 11.02.14 by Merlyn

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จะทำให้เป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง องค์การ หรืออุตสาหกรรมต่างๆต้องรีบปรับตัว ปรับปรุง พัฒนาตัวเองให้ทันต่อวิถีทางการทำงานของคน องค์การ หรืออุตสาหกรรมของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน อาทิเช่น ครูอาจารย์ วิศวกร แพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสารวจ ทันตแพทย์ สถาปนิก ต้องมีความรู้มากขึ้นจากเดิม ต้องหาความรู้ที่จะมาปิดจุดอ่อนของเราที่ยังด้อยชาติอื่นๆ อาทิเช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาเพิ่มเติม ความรู้เดิมๆคงไม่สามารถเอามาใช้เพื่อการแข่งขันได้เหมือนเดิม แต่จะต้องขวนขวายหารูปแบบและวิธีการใหม่ๆมาใช้ด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไของค์ความรู้ด้าน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การค้าการลงทุน การแพทย์ สถาปัตยกรรม ฯลฯ ให้ทันสมัยและมีความพร้อมมากขึ้นจากเดิม เป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาของไทยในวันข้างหน้า

ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือผลกระทบทางลบก็ตาม

รัฐและองค์การภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจัง และควรรีบหามาตรการคุ้มครองธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย กลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือจากที่ยกมาเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อย จะต้องถูกหยิบยกมาเตรียมการและนำมาพิจารณาเพื่อความเหมาะสมที่สามารถรองรับเหตุการณ์เช่นนี้ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความมั่นคง เป็นความเป็นความตายของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนเป็นการสร้างสมรรถนะความสามารถในด้านการแข่งขัน ซึ่งนับวันประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับที่ตกต่ำไปเรื่อยๆ การปล่อยนิ่งเฉยโดยไม่ดูดายหรือแค่ลมปากที่พูดกันไปวันๆของใครก็ตาม ย่อมไม่มีผลดีเกิดขึ้นกับประเทศ เราต้องเริ่มดำเนินการร่วมมือกันหาทางออกที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยกันอย่างจริงจังได้แล้วในเวลานี้ รัฐและองค์การภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องหันมาให้ความสนใจกันอย่างจริงจัง และควรรีบหามาตรการคุ้มครองธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย

สิ่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ คือ ประเทศไทยอาจได้รับสินค้าและการบริการที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน และไม่มีความปลอดภัยที่เพียงพอทะลักเข้ามาตีตลาด อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บางอย่างซึ่งอาจอาศัยช่องว่างจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของสินค้าเสียใหม่ ทาทีเป็นว่ามาจากประชาคมอาเซียน แต่อันที่จริงมาจากแหล่งผลิตจากที่อื่น ซึ่งสามารถเข้ามาตีตลาดของไทยได้ง่ายขึ้น และจะทำให้คนไทยต้องบริโภคสินค้าที่ด้อยคุณภาพไปโดยปริยาย เพราะสินค้าเหล่านี้ มักสร้างความแตกต่างด้วยการขายถูกกว่าประเทศอื่นๆ ดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็คือเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานในการควบคุม ดูแล ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการให้กระทำการอย่างเข้มงวดเพื่อผลประโยชน์ของสังคมไทยรวมทั้งการรณรงค์ของหน่วยงานภาครัฐให้รู้ถึงรายละเอียดของสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลเสียของการใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมาจากต่างแดน

ประเทศไทยสามารถเกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยว กฎหมาย การลงทุน การเงิน รวมทั้งการเรียนรู้ทางการเมือง สภาพสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยในขณะนี้ คือ การเรียนรู้เรื่องการศึกษา การจัดการธุรกิจ การป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง กลยุทธ์ กลวิธีทางการค้า และ Business Model ซึ่งในที่นี้หมายถึง วิธีการหาเงินของประเทศต่างๆว่าเขาได้มาด้วยวิธีใด และนักธุรกิจ ครูอาจารย์ด้านธุรกิจศึกษาและนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาพัฒนาให้ดีขึ้น และช่วยให้คุณภาพชีวิตของสังคมไทยดีขึ้นในวันข้างหน้า

tags: , , , ,

Comments Off